Om Sandviken­investerarna

I samband med Sandviks 150-årsjubileum 2012, beslöt Sandvik i samråd med Sandvikens kommun att man skulle bilda en stiftelse, som genom olika finansieringslösningar kan hjälpa till att skapa arbetstillfällen i Sandviken med omnejd. Resultatet blev Sandvikeninvesterarna.

Stiftelsen leds av en styrelse och står under Länsstyrelsens tillsyn. Vid starten hade Sandvikeninvesterarna 25 miljoner kronor att investera i små och medelstora företag i regionen, med syfte att skapa eller behålla arbetstillfällen i regionen.

Stiftelsens kapital:

25 MSEK

Styrelse

Peter Larson, Ordförande
Svante W Nordh
Anders Wallin

Syfte och affärsidé

”Sandvikeninvesterarna skall stödja nyetableringar eller expansion genom delägarskap eller annan finansiering för att skapa arbetstillfällen i Sandviken med omnejd. 

Verksamheten kan omfatta såväl tillverkande industri som handel och tjänster."

Kapital­användning

Stiftelsen skall komma stödja verksameter och nysatsningar på olika sätt:

  • Ägarkapital
  • Konvertibla skuldebrev
  • Lån

Kontakta oss 

Sandvikeninvesterarna
E-post: [email protected]

Postadress:

Sandvikeninvesterarna
Sandbacka Park
811 32 Sandviken