Välkommen till Sandviken­investerarna!

Står ditt företag inför en investering eller annan utveckling? Då kanske vi kan hjälpa till.

Sandvikeninvesterarna är en stiftelse som verkar för att skapa nya arbetstillfällen i Sandviken med omnejd. Genom olika finansieringslösningar stödjer vi livskraftiga företag att ta nästa steg i sin utveckling.

Vi har sedan stiftelsens bildande 2012 investerat i ett drygt tjugotal företag i Gästrikland.

Så jobbar vi

Sandvikeninvesterarnas verkar för att bidra till tillväxt i Sandviken med omnejd. Det gör vi genom olika finansieringslösningar i sådana företag som vi tror har potential att växa och där vi har ett starkt förtroende för ledningen.

Exempel på finansieringslösningar är:

  • Ägarkapital
  • Konvertibla skuldebrev
  • Lån

Vi har möjlighet att under en kortare period (3-7 år) vara delägare i företaget och även stödja med kunskap och erfarenhet.

Kontakta oss 

Sandvikeninvesterarna
E-post: [email protected]

Postadress:

Sandvikeninvesterarna
Sandbacka Park
811 32 Sandviken